Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17157 ДГС Горна Оряховица 29.03.2023 1 Лесокултурни мероприятия 34,045.22 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив в обект №1 Виж пълна информация
17087 ДГС Горна Оряховица 19.08.2022 2229 цр, срлп, бл, мжд, пкл, кгбр Добив на дървесина 13,928.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект №2229 Виж пълна информация
17083 ДГС Горна Оряховица 08.08.2022 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 31,585.43 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения в обекти №1 и №2 Виж пълна информация
17074 ДГС Горна Оряховица 26.07.2022 2227 цр,бл,кгбр,мжд Добив на дървесина 9,009.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект 2227 Виж пълна информация
17068 ДГС Горна Оряховица 22.07.2022 2226 цр,бл,срлп,здб,кгбр,мжд,пяс Добив на дървесина 15,662.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обект №2226 Виж пълна информация
17049 ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 870.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движима вещ - МПС Виж пълна информация
17054 ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 2224, 2225 бл,цр,здб,кгбр,срлп,мжд,пкл,ак Добив на дървесина 22,706.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обекти 2224 и 2225 Виж пълна информация
17028 ДГС Горна Оряховица 12.05.2022 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 17,961.61 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив обект 1 и обект 2 Виж пълна информация
17020 ДГС Горна Оряховица 04.05.2022 220001-1; 220002-1; бл, здб, кгбр, мжд, пкл, цр Добив на дървесина 61,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Tоварене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция Виж пълна информация
17011 ДГС Горна Оряховица 12.04.2022 2217 цр, бл, кгбр, мжд Добив на дървесина 18,847.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив, товарене, транспортиране и разтоварване до обект по чл.206 от Закона за горите - горски разсадник "Джулюница" Виж пълна информация
16972 ДГС Горна Оряховица 25.02.2022 2216 цр, бл Добив на дървесина 6,644.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина в обект №2216 Виж пълна информация
16931 ДГС Горна Оряховица 06.01.2022 2215 бл, здб, мжд, срлп, цр Добив на дървесина 6,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16904 ДГС Горна Оряховица 09.12.2021 2132, 2133, 2134, 2135 цр, гбр, здб, бл, срлп Продажба на дървесина 5,191.20 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина Виж пълна информация
16896 ДГС Горна Оряховица 24.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 845.83 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движима вещ - частна държавна собственост - превозно средство Виж пълна информация
16897 ДГС Горна Оряховица 24.11.2021 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213 и 2214; ак, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пбрс, пкл, пяс, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 443,926.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на местни търговци Виж пълна информация
16883 ДГС Горна Оряховица 08.11.2021 2130,2131 ак, бл, кл, мжд, пбрс, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 20,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16874 ДГС Горна Оряховица 02.11.2021 02.12.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 120.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот 16359.32.4, за срок от пет години Виж пълна информация
Процедура № 16874 на ДГС Горна Оряховица от 02.11.2021 е прекратена!
16842 ДГС Горна Оряховица 17.09.2021 2129 ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и прерязване на маркирана стояща дървесина и оставяне на повалената дървесина в сечището Виж пълна информация
16826 ДГС Горна Оряховица 08.09.2021 2125, 2128 бл, цр, кгбр, мжд, ак, глд Добив на дървесина 57,625.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16801 ДГС Горна Оряховица 13.08.2021 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 20,115.75 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ и ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация