Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

14354
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 04.07.2016
Втора дата 08.07.2016
Обект/и № 1619, 1620, 1621, 1622
Данни за дървесината цр,бл, лп, ак, гбр, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 90,957.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14355
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 04.07.2016
Втора дата 08.07.2016
Обект/и № 1623,1624,1625,1626
Данни за дървесината цр, здб, бл,лп,гбр,мжд,кгбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 67,629.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14314
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.06.2016
Втора дата 13.06.2016
Обект/и № 1618
Данни за дървесината цр,бл,лп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,011.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14264
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.04.2016
Втора дата 03.05.2016
Обект/и № №1, №2 и №3
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 41,776.75 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14173
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.04.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14235
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.04.2016
Втора дата 11.04.2016
Обект/и № 1615, 1616, 1617
Данни за дървесината цр,бл, гбр, чдб, лп,пяс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 70,038.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14169
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 23.03.2016
Втора дата 30.03.2016
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,031.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14170
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 23.03.2016
Втора дата 30.03.2016
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,001.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14217
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 23.03.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14210
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.03.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14213
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.03.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,250.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14172
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.03.2016
Втора дата 11.03.2016
Обект/и № 1614
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,080.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14158
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 23.02.2016
Втора дата 29.02.2016
Обект/и № 1612-1, 1613-1
Данни за дървесината лп,гбр,ак,врб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 39,209.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14149
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.02.2016
Втора дата 22.02.2016
Обект/и № 1612, 1613
Данни за дървесината лп,гбр,ак
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,358.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14055
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 15.12.2015
Втора дата 21.12.2015
Обект/и № 1611
Данни за дървесината лп,чдб,цр,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,751.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14054
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 14.12.2015
Втора дата 18.12.2015
Обект/и № 1601-1610
Данни за дървесината цр, бл, гбр, здб,лп,мжд,кгбр,кл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 241,261.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14015
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.11.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 6,660.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14014
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 04.11.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13979
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.10.2015
Втора дата 23.10.2015
Обект/и № 1526 , 1527
Данни за дървесината цр,бл,ак,лп,здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 49,537.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13983
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.10.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 700.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация