Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Горна Оряховица

към ДГС Горна Оряховица

13953
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 15.09.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 842.17 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13938
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.08.2015
Втора дата 03.09.2015
Обект/и № 1522, 1523, 1524
Данни за дървесината цр,бл,лп, пяс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 73,138.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13922
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.08.2015
Втора дата 21.08.2015
Обект/и № 1525
Данни за дървесината чб,бб,цр,бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 18,873.50 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13888
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.07.2015
Втора дата 21.07.2015
Обект/и № 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521
Данни за дървесината цр,бл,лп,здб,гбр,ак, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 129,710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13889
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.07.2015
Втора дата 21.07.2015
Обект/и № 1522, 1523, 1524
Данни за дървесината цр, бл, гбр, здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 78,105.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13842
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.06.2015
Втора дата 17.06.2015
Обект/и № 1515
Данни за дървесината цр, бл, гбр, здб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,991.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13765
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.05.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13814
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.05.2015
Втора дата 28.05.2015
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 51,688.58 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13739
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.03.2015
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,755.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13685
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.02.2015
Втора дата 19.02.2015
Обект/и № 1511, 1512, 1513
Данни за дървесината лп, здб, цр, мжд, гбр, чб, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 80,804.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13686
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.02.2015
Втора дата 19.02.2015
Обект/и № 1514
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 49,984.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13586
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.01.2015
Втора дата 30.01.2015
Обект/и № 1510
Данни за дървесината цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 29,356.20 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13589
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.01.2015
Втора дата 30.01.2015
Обект/и № 1510-Т
Данни за дървесината
Вид на търга Доставки
Начална цена 15,615.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

13359
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.12.2014
Втора дата 30.12.2014
Обект/и № 1501, 1502, 1503, 1504, 1505 и 1506
Данни за дървесината цр,бл,лп,здб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 221,943.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12387
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.10.2014
Втора дата 21.10.2014
Обект/и № 1421, 1425, 1430, 1432 и 1433
Данни за дървесината цр,бл,лп,гбр,ак,здб, мжд,чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 155,924.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

12402
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 15.10.2014
Втора дата 01.01.1970
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

12407
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 15.10.2014
Втора дата 01.01.1970
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

11588
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.08.2014
Втора дата 08.08.2014
Обект/и № 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430 и 1431
Данни за дървесината цр,бл,лп,гбр,кл,чдб,ак,пяс,здб, мжд,кгбр,чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 261,553.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

11274
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.07.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10636
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.05.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация