Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
10642 ДГС Горна Оряховица 21.05.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Доставка, инсталиране и гаранционно обслужване на хардуер Виж пълна информация
10645 ДГС Горна Оряховица 21.05.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи Виж пълна информация
9936 ДГС Горна Оряховица 16.04.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части, на 9/девет / броя Моторни Превозни Средства Виж пълна информация
10177 ДГС Горна Оряховица 07.04.2014 11.04.2014 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 и 1420 цр,бл,лп,гбр,кл,бк,чдб,здб,пяс Продажба на стояща дървесина корен 299,763.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
9992 ДГС Горна Оряховица 27.03.2014 01.04.2014 1412 чб,бб,цр,бл,пбр,лп Добив на дървесина 17,330.30 лв. без ДДС
Предмет: добив, товарене и транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
10054 ДГС Горна Оряховица 27.03.2014 01.04.2014 1 Лесокултурни мероприятия 33,661.51 лв. без ДДС
Предмет: лесокултурни мероприятия-ОМН Виж пълна информация
10106 ДГС Горна Оряховица 27.03.2014 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: застраховане на 10 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДГС Виж пълна информация
9924 ДГС Горна Оряховица 17.03.2014 20.03.2014 1411 цр,бл Продажба на стояща дървесина корен 46,764.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
9117 ДГС Горна Оряховица 05.12.2013 Продажба на стояща дървесина корен 341,219.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
8800 ДГС Горна Оряховица 22.10.2013 Продажба на стояща дървесина корен 66,238.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
8765 ДГС Горна Оряховица 17.10.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Живот и злополука" Виж пълна информация
8773 ДГС Горна Оряховица 17.10.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Пожар и други опасности" Виж пълна информация
8288 ДГС Горна Оряховица 12.08.2013 Продажба на дървесина 56,039.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
7924 ДГС Горна Оряховица 24.06.2013 Продажба на стояща дървесина корен 223,631.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7927 ДГС Горна Оряховица 24.06.2013 Продажба на стояща дървесина корен 150,367.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
7779 ДГС Горна Оряховица 12.06.2013 Добив на дървесина 29,181.80 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация
7721 ДГС Горна Оряховица 29.05.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: периодична доставка на канцеларски материали и консумативи Виж пълна информация
7513 ДГС Горна Оряховица 20.05.2013 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на млади насаждения - изсичане на издънки Виж пълна информация
6937 ДГС Горна Оряховица 22.04.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: периодично техническо обслужване , включващо - профилактика, ремонт, осигуряване на резервни части Виж пълна информация
6923 ДГС Горна Оряховица 19.03.2013 Добив на дървесина 40,464.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз на дървесина до временен склад Виж пълна информация