Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

10642
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.05.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10645
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.05.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9936
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.04.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

10177
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.04.2014
Втора дата 11.04.2014
Обект/и № 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 и 1420
Данни за дървесината цр,бл,лп,гбр,кл,бк,чдб,здб,пяс
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 299,763.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9992
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.03.2014
Втора дата 01.04.2014
Обект/и № 1412
Данни за дървесината чб,бб,цр,бл,пбр,лп
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 17,330.30 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10054
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.03.2014
Втора дата 01.04.2014
Обект/и № 1
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 33,661.51 лв. без ДДС
Виж пълна информация

10106
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.03.2014
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

9924
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.03.2014
Втора дата 20.03.2014
Обект/и № 1411
Данни за дървесината цр,бл
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 46,764.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

9117
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.12.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 341,219.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8800
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 66,238.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

8765
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

8773
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.10.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

8288
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.08.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 56,039.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7924
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 223,631.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7927
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 24.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 150,367.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7779
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.06.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 29,181.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

7721
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

7513
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 20.05.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена
Виж пълна информация

6937
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 22.04.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

6923
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.03.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 40,464.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация