Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

6923
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.03.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 40,464.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6746
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.03.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 4,800.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6496
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.01.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 48,835.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6185
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 11.01.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 30.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6177
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.01.2013
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 87.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

6214
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.12.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 303,150.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5341
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

5344
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

5347
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

4971
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 14,582.06 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4980
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 8,720.22 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4968
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 18.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Процедури по ЗЛОД
Начална цена 15,237.66 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5091
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 04.09.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 78,994.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5058
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 31.08.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 79,576.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4615
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 129,322.80 лв. без ДДС
Виж пълна информация

4484
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 20.07.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3844
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.06.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена
Виж пълна информация

3697
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 15.05.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 292,700.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3597
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.04.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 180,562.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3073
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация