Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
6746 ДГС Горна Оряховица 07.03.2013 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС
Предмет: застраховки "Автокаско" и "Злополука на лицата в МПС" Виж пълна информация
6496 ДГС Горна Оряховица 28.01.2013 Добив на дървесина 48,835.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
6185 ДГС Горна Оряховица 11.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 30.00 лв. без ДДС
Предмет: предоставяне за временно ползване чрез аренда на недъропроизводителна земя в землищата на с.Лозен и с. Нова Върбовка Виж пълна информация
6177 ДГС Горна Оряховица 07.01.2013 Търгове по Закона за държавна собственост 87.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот - хидротехническо съоръжение - язовир, 55,329 дка, находящ се в землището на с.Козаревец, общ. Лясковец Виж пълна информация
6214 ДГС Горна Оряховица 28.12.2012 Продажба на стояща дървесина корен 303,150.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
5341 ДГС Горна Оряховица 25.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка живот и злополука Виж пълна информация
5344 ДГС Горна Оряховица 25.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: застраховка пожар и други опасности Виж пълна информация
5347 ДГС Горна Оряховица 25.09.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: доставка чрез покупка и монтаж на гзови уредби Виж пълна информация
4971 ДГС Горна Оряховица 19.09.2012 Процедури по ЗЛОД 14,582.06 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Кортена" Виж пълна информация
4980 ДГС Горна Оряховица 19.09.2012 Процедури по ЗЛОД 8,720.22 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Припека" Виж пълна информация
4968 ДГС Горна Оряховица 18.09.2012 Процедури по ЗЛОД 15,237.66 лв. без ДДС
Предмет: Предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък "Бяла крава" Виж пълна информация
5091 ДГС Горна Оряховица 04.09.2012 Добив на дървесина 78,994.80 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
5058 ДГС Горна Оряховица 31.08.2012 Продажба на стояща дървесина корен 79,576.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
4615 ДГС Горна Оряховица 26.07.2012 Добив на дървесина 129,322.80 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
4484 ДГС Горна Оряховица 20.07.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: надзор по изпълнението на проектираните с лесоустройствен проект мероприятия Виж пълна информация
3844 ДГС Горна Оряховица 06.06.2012 Лесокултурни мероприятия
Предмет: отглеждане на млади насаждения - изсичане на издънки Виж пълна информация
3697 ДГС Горна Оряховица 15.05.2012 Продажба на стояща дървесина корен 292,700.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3597 ДГС Горна Оряховица 27.04.2012 Продажба на дървесина 180,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3073 ДГС Горна Оряховица 26.03.2012 Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: ремонт и доставка на резервни части Виж пълна информация
2989 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация