Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
5983 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 87.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот - хидротехническо съоръжение - язовир, 55,329 дка, находящ се в землището на с.Козаревец, общ. Лясковец Виж пълна информация