Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

2989
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 64,806.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3071
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 64,806.60 лв. без ДДС
Виж пълна информация

2987
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 66,194.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3069
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.03.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 66,194.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3079
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 46,190.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3081
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 16,454.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3083
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 51,906.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3085
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 10,820.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3087
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 62,702.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3089
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.01.2012
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 59,396.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

3075
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена
Виж пълна информация

3077
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 914.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

5983
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 87.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация