Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3071 ДГС Горна Оряховица 21.03.2012 Добив на дървесина 64,806.60 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
2987 ДГС Горна Оряховица 19.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 66,194.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
3069 ДГС Горна Оряховица 19.03.2012 Продажба на стояща дървесина корен 66,194.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3079 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 46,190.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3081 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 16,454.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3083 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 51,906.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3085 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 10,820.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3087 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 62,702.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3089 ДГС Горна Оряховица 16.01.2012 Продажба на стояща дървесина корен 59,396.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина на корен Виж пълна информация
3075 ДГС Горна Оряховица Обществени поръчки / Профил на купувача
Предмет: Застраховка Гражданска отговорност 11бр.; Застраховка Автокаско 1бр; Застраховка злополука на лицата в МПС 44бр. Виж пълна информация
3077 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 914.40 лв. без ДДС
Предмет: продажба на движими вещи Виж пълна информация
5983 ДГС Горна Оряховица Търгове по Закона за държавна собственост 87.00 лв. без ДДС
Предмет: отдаване под наем на недвижим имот - хидротехническо съоръжение - язовир, 55,329 дка, находящ се в землището на с.Козаревец, общ. Лясковец Виж пълна информация