Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Горна Оряховица

към ДГС Горна Оряховица

16775
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.06.2021
Втора дата
Обект/и № 2124.2125.2126.2127.2128
Данни за дървесината цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр.срлп,здб,глд,
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 78,636.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16689
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 02.03.2021
Втора дата
Обект/и № 2122,2123
Данни за дървесината срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 56,820.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16663
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.01.2021
Втора дата
Обект/и № 2121
Данни за дървесината цр, бл, срлп, мжд, гбр, кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,278.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16637
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.12.2020
Втора дата
Обект/и № 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108
Данни за дървесината ак, бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 184,790.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16638
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.12.2020
Втора дата
Обект/и № 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 211 9, 2120
Данни за дървесината цр, бл, ак, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, чб, чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 297,479.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16612
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 03.12.2020
Втора дата
Обект/и № 2035-1, 2036-1
Данни за дървесината чб, чдб, цр, мжд, кл, бл, гбр, кгбр, кл
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 63,083.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16611
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.11.2020
Втора дата
Обект/и № 2034, 2035, 2036
Данни за дървесината цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,156.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16550
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.10.2020
Втора дата 07.10.2020
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,200.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16498
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Обект/и № 2029-1, 2030-1, 2031-1, 2032-1, 2033-1;
Данни за дървесината чдб, цр,бл. пяс,срлп, кгбр, ак, чб, мжд
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 262,619.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16499
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.09.2020
Втора дата
Обект/и № 2029,2030,2031,2032,2033
Данни за дървесината чдб, цр, бл, пяс, срлп, кгбр, ак , чб, мжд, кл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 82,942.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16404
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2028
Данни за дървесината цр, гбр.здб.бл.слрп,
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 11,272.04 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16400
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 14.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2027
Данни за дървесината гбр, цр, здб, кл, бл, чб,срлп, ак,чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 10,258.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16397
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 09.07.2020
Втора дата
Обект/и № 2026
Данни за дървесината бл,здб,цр.гбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 39,317.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16342
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 03.06.2020
Втора дата
Обект/и № 2023-1 и 2025-1
Данни за дървесината чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб. кгбр.
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 97,913.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16343
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 03.06.2020
Втора дата
Обект/и № 2022, 2023, 2024, 2025
Данни за дървесината чб, здгл, ак, цр, гбр, кл, бл, здб, кгбр.
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 67,077.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16205
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.04.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 12,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16151
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2019
Данни за дървесината цр,бл,кгбр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 23,656.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16152
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2020
Данни за дървесината ак,кгбр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 606.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16187
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2021
Данни за дървесината ак, пбрс, пяс, гбр, пляс, ор, елш, яв.
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 323.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16132
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2017, 2018
Данни за дървесината ак, кгбр, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,548.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация