Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

16132
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.03.2020
Втора дата
Обект/и № 2017, 2018
Данни за дървесината ак, кгбр, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,548.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16121
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 27.02.2020
Втора дата
Обект/и № 2016-1
Данни за дървесината чб, бб, срлп,чдб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 19,811.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16118
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.02.2020
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16109
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.02.2020
Втора дата 13.02.2020
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

16032
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 17.12.2019
Втора дата
Обект/и № 2016
Данни за дървесината бб, бл, срлп, чб, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 25,349.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15905
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.09.2019
Втора дата
Обект/и № 1926
Данни за дървесината цр, срлп, ак, кгбр, бл
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 9,703.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15880
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.08.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 3,630.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15877
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.07.2019
Втора дата
Обект/и № 1925
Данни за дървесината ак, пбрс,пяс,гбр,ор,яв
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 204.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15771
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.06.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 7,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15786
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1924
Данни за дървесината гбр, здб, пяс, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,629.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15782
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1921, 1922 и 1923
Данни за дървесината бл, гбр, здб, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр, чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 25,993.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15762
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1918
Данни за дървесината бл, гбр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 6,440.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15763
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.05.2019
Втора дата
Обект/и № 1919
Данни за дървесината бл, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,388.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15726
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 09.04.2019
Втора дата
Обект/и № №1 и №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 35,716.13 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15717
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.03.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 5,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15653
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.02.2019
Втора дата
Обект/и № 1917
Данни за дървесината здб, кл, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 15,080.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15654
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.02.2019
Втора дата
Обект/и № 1916
Данни за дървесината чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 23,232.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15656
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.02.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,300.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15657
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.02.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Търгове по Закона за държавна собственост
Начална цена 1,150.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15649
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.02.2019
Втора дата
Обект/и № 1911
Данни за дървесината пяс, срлп, чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 19,505.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация