Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

15611
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 09.01.2019
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,800.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15596
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915
Данни за дървесината ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,пяс,срлп,цр,чб,чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 102,856.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15558
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 11.12.2018
Втора дата
Обект/и № 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908
Данни за дървесината ак, бб, бл, гбр, здб, ичнр, кгбр, кл, мжд, пяс, срлп, трп, цр, чб, чдб, чорх
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена
Виж пълна информация

15498
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 25.10.2018
Втора дата
Обект/и № 1831
Данни за дървесината срлп
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 5,618.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15479
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 11.09.2018
Втора дата 17.09.2018
Обект/и № 1830
Данни за дървесината бб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 1,341.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15462
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.09.2018
Втора дата
Обект/и № 1828
Данни за дървесината ак, кгбр, мжд
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 25,710.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15440
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.08.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 7,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15441
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.08.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15443
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.08.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 6,700.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15393
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 06.07.2018
Втора дата
Обект/и № 1824, 1825, 1826 и 1827
Данни за дървесината цр, срлп, здб, кгбр, мжд, бл, гбр, кл, пяс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 59,485.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15349
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.06.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 7,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15353
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 28.06.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15312
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.05.2018
Втора дата
Обект/и № 1817
Данни за дървесината бл, срлп, цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 11,239.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15288
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 12.04.2018
Втора дата
Обект/и № №1 и №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 30,659.56 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15211
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.02.2018
Втора дата
Обект/и № №1816
Данни за дървесината бб,кгбр,срлп,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 21,456.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15210
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 08.02.2018
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15144
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.12.2017
Втора дата
Обект/и № №1809, №1810, №1811, №1812, №1813, №1814, №1815
Данни за дървесината ак,бл,гбр,здб,кгбр,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 96,863.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15127
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.12.2017
Втора дата
Обект/и № №1801, №1802, №1803, №1804, №1805, №1806, №1807, №1808
Данни за дървесината ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 161,640.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15135
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.12.2017
Втора дата
Обект/и № №1809-1, №1810-1, №1811-1, №1812-1, №1813-1, №1814-1,№1815-1
Данни за дървесината ак,бл,гбр,здб,кгбр,мжд,срлп,пяс,цр,чб,чдб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 309,781.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

15078
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 31.10.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,526.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация