Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

14969
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 03.08.2017
Втора дата
Обект/и № №1724 и №1725
Данни за дървесината бл,гбр,здб,кгбр,кл,пбрс,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 8,082.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14916
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.06.2017
Втора дата
Обект/и № 1721, 1722, 1723
Данни за дървесината бл,гбр,здб,лп,кл,мжд,пяс,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 96,404.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14912
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 29.06.2017
Втора дата
Обект/и № №1716, №1717 и №1718
Данни за дървесината бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,срлп,пбрс,пяс,цр
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 14,225.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14834
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.05.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14811
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 05.05.2017
Втора дата
Обект/и № 1715
Данни за дървесината бл,здб,кгбр,кл,мжд,цр,яс
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 13,146.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14795
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 21.04.2017
Втора дата
Обект/и № №1, №2
Данни за дървесината
Вид на търга Лесокултурни мероприятия
Начална цена 31,088.29 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14796
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.04.2017
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,100.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14783
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 07.04.2017
Втора дата
Обект/и № 1714
Данни за дървесината бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 31,888.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14725
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.02.2017
Втора дата
Обект/и № 1714
Данни за дървесината бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб
Вид на търга Добив на дървесина
Начална цена 28,837.40 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14726
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 10.02.2017
Втора дата
Обект/и № 1714-1
Данни за дървесината бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб
Вид на търга Продажба на дървесина
Начална цена 28,167.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14542
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 19.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 39,900.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14656
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.12.2016
Втора дата 21.12.2016
Обект/и № 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709
Данни за дървесината ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,лп,мжд,пяс,цр,чдб
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 365,395.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14660
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 16.12.2016
Втора дата 21.12.2016
Обект/и № 1710,1711,1712,1713
Данни за дървесината ак,бл,пяс,цр
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 88,807.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14573
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 01.12.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14513
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.10.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,250.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14514
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.10.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 600.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14493
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 13.10.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 30,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14465
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 11.10.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14463
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 30.09.2016
Втора дата
Обект/и №
Данни за дървесината
Вид на търга Обществени поръчки / Профил на купувача
Начална цена 190,000.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация

14441
Поделение ДГС Горна Оряховица
Първа дата 26.08.2016
Втора дата 31.08.2016
Обект/и № 1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637
Данни за дървесината цр, здб, бл,лп,гбр,ак
Вид на търга Продажба на стояща дървесина корен
Начална цена 209,610.00 лв. без ДДС
Виж пълна информация