Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14916 ДГС Горна Оряховица 30.06.2017 1721, 1722, 1723 бл,гбр,здб,лп,кл,мжд,пяс,цр Продажба на стояща дървесина корен 96,404.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен за обекти № 1721, № 1722 и № 1723 Виж пълна информация
14912 ДГС Горна Оряховица 29.06.2017 №1716, №1717 и №1718 бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,срлп,пбрс,пяс,цр Добив на дървесина 14,225.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация
14834 ДГС Горна Оряховица 10.05.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” Виж пълна информация
14811 ДГС Горна Оряховица 05.05.2017 1715 бл,здб,кгбр,кл,мжд,цр,яс Добив на дървесина 13,146.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив (сеч и извоз до временен склад) на маркирана дървесина. Виж пълна информация
14795 ДГС Горна Оряховица 21.04.2017 №1, №2 Лесокултурни мероприятия 31,088.29 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив. Виж пълна информация
14796 ДГС Горна Оряховица 19.04.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на боя за маркиране, четки за боядисване и разредител за боя за нуждите на ТП Държавно горско стопансто „Горна Оряховица” Виж пълна информация
14783 ДГС Горна Оряховица 07.04.2017 1714 бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб Добив на дървесина 31,888.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
14725 ДГС Горна Оряховица 10.02.2017 1714 бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб Добив на дървесина 28,837.40 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на добив, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина. Виж пълна информация
14726 ДГС Горна Оряховица 10.02.2017 1714-1 бб,гбр,здб,лп,мжд,пяс,цр,чб Продажба на дървесина 28,167.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина, добита на временен склад. Виж пълна информация
14542 ДГС Горна Оряховица 19.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 39,900.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на течни горива чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на ТП ДГС Горна Оряховица за 2017 г. Виж пълна информация
Процедура № 14542 на ДГС Горна Оряховица от 19.12.2016 е прекратена!
14656 ДГС Горна Оряховица 16.12.2016 21.12.2016 1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709 ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,лп,мжд,пяс,цр,чдб Продажба на стояща дървесина корен 365,395.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14660 ДГС Горна Оряховица 16.12.2016 21.12.2016 1710,1711,1712,1713 ак,бл,пяс,цр Продажба на стояща дървесина корен 88,807.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
14573 ДГС Горна Оряховица 01.12.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица Виж пълна информация
14513 ДГС Горна Оряховица 26.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Живот и злополука" на 28 броя служители на ТП ДГС Горна Оряховица Виж пълна информация
14514 ДГС Горна Оряховица 26.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховка "Пожар и други опасности", на имуществото на ТП ДГС Горна Оряховица Виж пълна информация
14493 ДГС Горна Оряховица 13.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Осигуряване на невъоръжена охрана на обект- горски разсадник "Джулюница" и намиращите се в него сгради и имущество, при ТП ДГС Горна Оряховица при СЦДП ДП Габрово Виж пълна информация
14465 ДГС Горна Оряховица 11.10.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на автомобил, собственост на СЦДП Габрово , стопанисвано от ТП ДГС Горна Оряховица Виж пълна информация
14463 ДГС Горна Оряховица 30.09.2016 Обществени поръчки / Профил на купувача 190,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Основен ремонт на горски автомобилен път "Бряговица-Брестчетата" Виж пълна информация
14441 ДГС Горна Оряховица 26.08.2016 31.08.2016 1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637 цр, здб, бл,лп,гбр,ак Продажба на стояща дървесина корен 209,610.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
14354 ДГС Горна Оряховица 04.07.2016 08.07.2016 1619, 1620, 1621, 1622 цр,бл, лп, ак, гбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 90,957.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина - местни търговци Виж пълна информация