Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Listove.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност.docx Декларация за дългосрочна ангажираност.docx.docx
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 стояща дървесина.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 временен склад.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 03.02.2020г. 1_20210211_0003.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис 2020-2021г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница". 1_20210211_0005 11,02 Ф.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите file5dcc10e109102_DGS-Gorna-Oryakhovitsa.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация сисък на недървесни горски продукти сисък на недървесни горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация списък на отделите за ползване по землища 2020г. списък на отделите за ползване по землища 2020.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВСК ДГС - Горна Оряховица Докалд ГВСК - ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за дискриминация Вътрешни правила за дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица 22.05.2020 Ценоразпис Цени за продажба на дървен материал от временен горски склад по дървесни видове и сортименти ценоразпис.pdf