Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 08.11.2023 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38 от Наредбата за 2024г. chl.38-ot-Naredbata.docx
ДГС Горна Оряховица 18.10.2023 Ценоразпис Ценоразпис 2023 - 2024 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица ценоразпис (2) (1).pdf
ДГС Горна Оряховица 22.08.2023 Документ списък за дърва за огрев - местно население с.Крушето Списък с. Крушето 1.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Стлелец Списък МН Стрелец.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Паисий Списък МН Паисий - 1.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Сушица Списък МН Сушица 1.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.08.2023 Документ списък с.Добри дял Списък МН Добри дял 1.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГКВС, актуализиран 2023 г. Доклад ГВКС ДГС Горна Оряховица за сайта.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица spisak-na-darvesnite-i-nedarvesni-produkti-i-ekosistemni-uslugi-2023.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг в горските територии, управлявани от ТП ДГС Горна Оряховица резюме на анализ на мониторинга за 2022 год. (4).docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на ТП ДГС Горна Оряховица Измерими показатели за постигане на целите на управление_DD_SL.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация До заинтересованите страни ПИСМО ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2022 г. Doklad ZBUT 2022.docx
ДГС Горна Оряховица 07.06.2023 Документ Списъци община Стражица отоплителен сезон 2023 г. / 2024 г. Списъци МН Община Ст. (1) (1).pdf
ДГС Горна Оряховица 07.06.2023 Документ Списъци община Горна Оряховица отоплителен сезон 2023 г./ 2024 г. Списък МН Община Г. Оряховица (1).pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност Doklad-GVSK-DGS-Gorna-Oryahovitsa SAIT.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Zemlista.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Планирано ползване през 2023 г. по населени места Опис 2023 г.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги за 2023 г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица 2023 г.docx