Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 23.01.2023 Документ Информация за предоставените безвъзмездно от ТП ДГС "Горна Оряховица" фиданки, през 2022 г. Информация за дарени фиданки.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.11.2022 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите информация относно чл.38, ал. 1 от Наредбата чл.38 от Наредбата.docx
ДГС Горна Оряховица 15.11.2022 Ценоразпис Ценоразпис 2022 - 2023 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица, в сила от 14.11.2022 г. ценоразпис (2).pdf
ДГС Горна Оряховица 24.06.2022 Документ Осигуряване на дърва за огрев на местното население и на физически лица за отоплителен сезон 2022 г. / 2023 г. Информация дърва за огрев.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите Политика за управление на горите..pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила..pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности анализ до заинтересованите страни.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика на ТП ДГС Г.Оряховица срещу корупцията Политика на ТП ДГС Горна Оряховица срещу корупцията.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти Списък на недървесните горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Писмо до заинтересованите страни относно провеждане на годишен одит Писмо до заитересовани страни.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Информация за подотделите, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2022 г. списък на подотделите, включени в годишен план за 2022 г. .xls
ДГС Горна Оряховица 30.03.2022 Разсадник (ценоразпис) Ценоразпис на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница", към 25.03.2022 г. ценоразпис фиданки 2021-2022 актуализиран.pdf
ДГС Горна Оряховица 24.03.2022 Оказване на съдействие на пчеларството Оказване на съдействие на пчеларството ТП ДГС Горна Оряховица Справка пчелини ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа на резултатите от мониторинга за 2021 г. Резюме (1).pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Карта на ТП ДГС Горна Оряховица FE75_Listove.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Горна Оряховица 16.11.2020 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите file5dcc10e109102_DGS-Gorna-Oryakhovitsa.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf