Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски ресурси списък на недървесни горски ресурси.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на планираното ползване през 2018 г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица списък на планираното ползване.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ТП ДГС „Горна Оряховица“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ СЪС СИГНАЛИ СВЪРЗАНИ С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ”ДГС Горна Оряховица” Вътрешни правила срещу дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила за разрешаване на спорове.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика на ТП ДГС "Горна Оряховица" срещу корупцията и сродни на нея явления Антикорупционна политика.docx