Пон - Пет 8:30 - 17:00

към ДГС Горна Оряховица

График,план-сметка добив СР 1920.xlsx

13.06.2019 / ДГС Горна Оряховица

списък на недървесни горски ресурси.pdf

29.06.2018 / ДГС Горна Оряховица

списък на планираното ползване.pdf

29.06.2018 / ДГС Горна Оряховица

Вътрешни правила срещу дискриминация.docx

29.06.2018 / ДГС Горна Оряховица

Вътрешни правила корупция.doc

29.06.2018 / ДГС Горна Оряховица

Антикорупционна политика.docx

29.06.2018 / ДГС Горна Оряховица