Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси в ТП ДГС "Горна Оряховица" Вътрешни правила корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика на ТП ДГС "Горна Оряховица" срещу корупцията и сродни на нея явления Антикорупционна политика.docx